ตรวจสอบสถานะสินค้า
 
นิ่มขนส่ง
นิ่มเอ็กซ์เพรส
  นิ่มขนส่ง
 

กรณีที่ท่านเป็นผู้ส่ง

1. ท่านสามารถนำหมายเลขบาร์โค๊ด 13 หลักจากบิลส่งของ

2. ติดต่อที่เบอร์ 0-5399-8888 กด 0 เพื่อติดต่อ Call Center

3. แจ้งหมายเลข13 หลักเพื่อตรวจสอบสถานะสินค้าของท่าน

 

กรณีที่ท่านเป็นผู้รับ

1. กรุณาติดต่อขอรับหมายเลขบาร์โค้ด 13 หลักจากผู้ส่งก่อน

2. นำหมายเลข 13 หลักที่ได้รับ ติดต่อมาที่เบอร์ 0-5399-8888 กด 0 เพื่อติดต่อ Call Center

3. แจ้งหมายเลข13 หลักเพื่อตรวจสอบสถานะสินค้าของท่าน


 

   หมายเหตุ : สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Call Center 0-5399-8888